Openingsuren & contact

Leegstaande woningen en gebouwen

Elke gemeente houdt verplicht een leegstandsregister bij. Het decreet grond- en pandenbeleid van 27/03/2009 en het uitvoeringsbesluit van 10/07/2009 bepalen dat elke gemeente een register van leegstaande woningen bijhoudt.

Het gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand bepaalt op welke wijze leegstaande woningen en leegstaande gebouwen opgenomen worden in het leegstandsregister.

Indicaties voor opname in het leegstandsregister zijn:

l. het ontbreken van een inschrijving in de bevolkingsregisters op het betreffende adres

2. het ontbreken van een aanmelding als tweede verblijfplaats

3. het ontbreken van aansluitingen op de nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en gas of een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de functie van van het gebouw of van de woning kan worden uitgesloten

4. de woning is niet bemeubeld

5. de langdurige tekoopstelling van het gebouw en/of de woning

6. langdurige verbouwingswerkzaamheden aan de woning

7. de langdurige periode waarin het gebouw en/of de woning te huur wordt aangeboden

8. de omgeving van de woning en/of het gebouw is verwilderd

9. de woning is onmogelijk te bewonen bv. omwille van grote gaten in het dak of glasbreuk.

De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand van een gebouw en/of woning op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen.

Het belastingsreglement voor leegstaande woningen en/of gebouwen kan u hier vinden. In dit belastingsreglement kan u alle vrijstellingen vinden waar u eventueel recht op heeft. Met deze vrijstellingen kan u voor een bepaalde tijd vrijgesteld worden van belastingen.

Belasting-, retributie- en tariefreglementen goedgekeurd tot 30/06/2021