Openingsuren & contact

Materiële hulpverlening

Hulp in noodsituaties

Het OCMW kan materiële hulp verstrekken onder meerdere vormen, zoals het bezorgen van voedselpakketten, levering van stookolie, …. Meer info over hulp in noodsituaties? Neem contact op met de sociale dienst.

Noodopvang

Het OCMW kan onderdak bieden aan personen of gezinnen die tijdelijk dakloos zijn ingevolge een natuurramp, een relatiebreuk of na ontslag uit de gevangenis of een andere instelling.

Hulp aan daklozen

Het OCMW Zoutleeuw biedt hulp aan dakloze personen.

Onder ?dakloze persoon? wordt verstaan:

  • iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, niet over de middelen beschikt om hiervoor zelf te zorgen en bijgevolg geen verblijfplaats heeft
  • iemand die tijdelijk in een instelling verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld
  • een persoon die voorlopig opgevangen wordt door particulieren om hem tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen in afwachting dat betrokkene een eigen woongelegenheid ter beschikking heeft.

Referentieadres

Het referentieadres biedt mensen die geen effectieve verblijfplaats hebben de mogelijkheid tot administratieve verankering, nl. een adres waar hun brieven en administratieve stukken worden gepost, om hen daarna te worden overhandigd.

Enkel een persoon die ambtelijk geschrapt is, kan een referentieadres bekomen. Hiervoor dient u echter aan bepaalde voorwaarden te voldoen, die worden afgetoetst tijdens een gesprek op de sociale dienst.

Een referentieadres kan u aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW indien uw vrienden of familie niet bereid zijn om een referentieadres te verlenen. Het gaat niet over een domicilieadres maar over een (officieel en wettelijk) postadres. Het OCMW bewaart uw post tot u die komt afhalen.

Installatiepremie

Het OCMW kan een installatiepremie toekennen aan een persoon die dakloos is maar het statuut van dakloze verliest door een woonst als hoofdverblijfplaats te betrekken. Deze installatiepremie kan maar éénmalig worden toegekend en kan gebruikt worden om een lege woning in te richten met meubels, huisgerief te kopen…

Voor meer informatie over daklozen kan u ook terecht op de volgende website: www.mi-is.be 

Crisisopvang

Het OCMW begeleidt mensen die plotseling op straat komen te staan, dringend een tijdelijk onderdak nodig hebben en zelf geen oplossing vinden. 

De maatschappelijk werker zal contact opnemen en bemiddelen met crisisopvangcentra en/of vluchthuizen over heel België en zo op zoek gaan naar een tijdelijk onderdak.

Indien u niet beschikt over de financiële middelen om deze opvang te financieren, kan het OCMW, na een sociaal en financieel onderzoek, overgaan tot tenlasteneming van de verblijfskosten.

Wie meer wil weten over crisisopvang kan contact opnemen met de sociale dienst.

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Meer informatie hierover vindt u onder Lokaal opvanginitiatief (LOI).