Openingsuren & contact

Mijn mooie straat

Als we een goed zicht willen krijgen op de problematiek van zwerfvuil/sluikstorten, is er behoefte aan een centraal meldings- en registratiesysteem. Mooimakers heeft hiervoor Mijn Mooie Straat ontwikkeld. Samen met enkele lokale besturen wordt het systeem momenteel volop gebruikt.

Wat is de doelstelling van dit systeem?

Mijn Mooie Straat centraliseert alle meldingen die binnenkomenĀ enĀ kan ook dienen als basis voor een goede opvolging door de betrokken diensten. Op die manier kan er een vollediger beeld worden verkregen van de problematiek en de opvolging binnen een gemeente/intercommunale en kan hier ook over gerapporteerd worden.

Mijn mooie straat