Openingsuren & contact

Nieuwe huisstijl voor Zoutleeuw brengt ook nieuwe dynamiek op gang. “We zetten meer dan ooit in op integratie en samenwerking.”

Na Tintelend Tienen krijgen we nu Zinderend Zoutleeuw. De nieuwe baseline gaat meteen ook gepaard met een nieuw logo en een nieuwe website voor de stad. “Zinderend staat synoniem voor adembenemend, boeiend, sensationeel, spannend en sprankelend. Alles waar wij met ons uitzonderlijk erfgoed, onze prachtige natuur, onze inwoners en verenigingen voor staan”, aldus een fiere burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).

“Met de verhuis van onze stadsdiensten naar het nieuwe administratieve centrum Aen den Hoorn vonden we het opportuun om een nieuwe huisstijl te creëren”, gaat de burgervader verder. “We kregen hiervoor hulp van het grafische bureau De Poedelfabriek uit Gent.”

Het nieuwe logo toont Zoutleeuw badend in het groen met de samenvloeiing van de Kleine en de Grote Gete. “De samenvloeiing als symbool voor vereniging, integratie en verbinding”, licht burgemeester Herbots toe. “Zoals in de 13de eeuw de Gete verbonden werd met de Demer, de Dijle, de Rupel en de Schelde en Zoutleeuw de meest landinwaarts gelegen haven van Vlaanderen werd, wat ons immense rijkdom en welvaart bracht, zo blijven wij inzetten op verbinding, samenwerking en integratie en dit op verschillende niveaus.”

 

Op stadsniveau gaat het om een samenwerking tussen OCMW en de stad. “Op het niveau van de regio streven we naar een verdere samenwerking tussen de gemeenten van de Getevallei en het Hageland. Samen kunnen we de uitdagingen van onze steeds ingewikkelder wordende maatschappij beter aan”, aldus het stadsbestuur. “Zo hebben we de politiezone Getevallei, een recyclagepark met Linter en een I-Gecoro met Linter en Geetbets, die advies geeft over het ruimtelijk beleid. De samenwerking met Linter, Geetbets én Kortenaken willen we dit jaar verder uitbouwen en vertalen in een ‘charter’.”

“En, misschien nog het allerbelangrijkste, is de verbinding tussen mensen. “De échte zin van het leven ligt niet in het nastreven van geluk op zich, maar wel in de verbinding die de mens met anderen kan aangaan”, besluit de burgemeester.

Vanessa Dekeyzer - HLN.be - 4 juli 2019