Openingsuren & contact

Trajectcontroles actief vanaf woensdag 1 mei 2024

Wij willen u graag waarschuwen dat met ingang van woensdag 1 mei 2024 de trajectcontroles op ons grondgebied geactiveerd worden.

Het gaat over de volgende straten:

  • Orsmaalstraat;
  • Ossenwegstraat/Runkelenstraat/Durasweg;
  • Leenhaagstraat/Roelstraat

Zoals reeds eerder uitgelegd, past de implementatie van deze controles binnen een breder kader van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Deze maatregel is gericht op het aanpakken van meerdere problemen:

  1. Snelheidsovertredingen: Door trajectcontrole in te voeren, wordt er een effectief middel toegepast om te hoge snelheden op de wegen te verminderen. Dit draagt bij aan een veiligere omgeving voor alle weggebruikers, waaronder voetgangers, fietsers en automobilisten. Bij de uitgekozen trajecten bleek uit objectieve metingen dat het snelheidsprobleem hier het grootst was.
  2. Toename van zwaar verkeer: Het toenemende zware verkeer kan zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties in woonwijken en andere gebieden. Trajectcontrole kan helpen om de snelheid van dit verkeer te beheersen en zo de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. In de toekomst zal ook bekeken worden in welke mate sluipverkeer kan worden aangepakt.
  3. Bewonersklachten: Klachten van bewoners over verkeersproblemen zijn een belangrijk signaal dat actie nodig is. Door trajectcontrole in te voeren, wordt er gereageerd op deze klachten en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners.
  4. Financiële aspecten: Hoewel het financiële aspect niet de primaire motivatie is, kan het terugstromen van de gelden naar de burgers helpen om het draagvlak voor deze maatregel te vergroten. Het laat zien dat de opbrengsten worden ingezet voor het algemeen belang en niet alleen voor de financiering van het controlesysteem.

De stad heeft voor het opleggen van de boetes een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma C-Smart, wiens bevoegde personeelsleden als sanctionerend ambtenaar zullen optreden.

Gepubliceerd op donderdag 25 april 2024 16.34 u.