Openingsuren & contact

Verkiezingen – 9 juni en 13 oktober 2024

In 2024 moeten we kiezen voor de Europese verkiezingen, de federale, de regionale én de lokale verkiezingen.

Europese verkiezingen - 9 juni 2024 
Tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Ook jonge Belgen van 16-17 jaar zijn verplicht om te stemmen en zullen op de kiezerslijst worden opgenomen zonder voorafgaande inschrijving.

Federale verkiezingen - 9 juni 2024
Tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf 18 jaar is er stemplicht.

Regionale verkiezingen - 9 juni 2024
Bij deze stemming kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land:

  • Vlaams Parlement
  • Waals Parlement
  • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
  • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Vanaf 18 jaar is er stemplicht.

Meer info vind je op de website van de FOD van Binnenlandse zaken.

Lokale verkiezingen - 13 oktober 2024

Tot slot gaan in oktober nog de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen door. Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad.

Er is geen opkomstplicht meer!

Meer info vind je op de website van Vlaanderen kiest

Aandachtspunten
 
De Europese, federale en regionale verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door de dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
De lokale verkiezingen worden om de 6 jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen. Val je in een andere categorie (Belgen in het buitenland, Europeanen en niet-Europeanen die verblijven in België), dan kan je in bepaalde gevallen ook deelnemen aan de verkiezingen. Op de websites van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Vlaamse overheid vind je daarover meer info over terug.

Stemmen in Zoutleeuw

In Zoutleeuw zal opnieuw elektronisch worden gestemd. Zoals voorheen zullen de stembureaus worden ingericht in GC De Passant, Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw, op de beide verkiezingsdagen. De stembureaus worden verdeeld over de sport[1]zaal en de cultuurzaal. Op 9 juni 2024 zal er kunnen worden gestemd van 8.00 tot 16.00 u.
De kiezers zullen hun oproepingsbrief voor de verkiezingen van 9 juni 2024 in de loop van de maand mei ontvangen.

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2024 9.24 u.