Openingsuren & contact

Noodopvang

Het OCMW kan onderdak bieden aan personen of gezinnen die tijdelijk dakloos zijn ingevolge een natuurramp, een relatiebreuk of na ontslag uit de gevangenis of een andere instelling.

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zal de sociale dienst van het OCMW onderzoeken of de dakloze(n) in een crisisopvangcentrum kan worden opgenomen en of een andere vorm van opvang tot de mogelijkheden behoort. Wanneer blijkt dat dit alles niet mogelijk is, zal het OCMW noodopvang aanbieden.

Het gaat om een tijdelijke opvang tot de dakloze(n) elders terecht kanĀ of totdat hij de nodige middelen heeft om elders een woonst te betrekken.

De financiële bijdrage voor het gebruik van de noodwoning wordt individueel en na een maatschappelijk onderzoek vastgelegd.