Openingsuren & contact

Omgevingshandhaving

Het stadsbestuur hecht bijzonder belang aan omgevingshandhaving.

De gemeenteraad heeft daartoe in zitting van 25/02/2021 het ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd. Dit beleidsplan dient als leidraad zodat er efficiënt en doelmatig kan opgetreden worden.

In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu. Als basisprioriteit wordt aangenomen dat de bijzondere voorwaarden in een omgevingsvergunning steeds worden opgevolgd. De prioritaire overtredingen volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. De handelingen die in de prioriteiten staan opgesomd, zullen proactief gescreend en gecontroleerd worden.

Maar dat betekent geenszins dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor overtredingen die als niet-prioritair staan gemerkt. Ook deze zullen worden geconstateerd.

De handhavingstaken worden uitgevoerd in samenwerking met Interleuven. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. De handhavers staan in nauw contact met zowel de politiediensten, de gemeentediensten als met de hogere overheid en het parket.

Hebt u in de toekomst werken gepland, vergeet dan niet vooraf te informeren bij de dienst omgeving of er een omgevingsvergunning vereist is.