Openingsuren & contact

Onroerend erfgoed

Vergunningen voor werkzaamheden aan beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Zoutleeuw beschikt over heel wat monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten
 Als uw perceel gelegen is binnen zo'n bescherming gelden er bijzondere regels mbt vergunningsaanvragen. Vooral als die impact hebben op het straatbeeld of de ondergrond (archeologie). U hebt in dat geval altijd een voorafgaandelijke machtiging of vergunning nodig voor het uitvoeren van dergelijke werken.
 
Om te weten of uw perceel getroffen is raadpleeg het geoloket:
 
Herevaluatie van het bouwkundige erfgoed

Het opzet van deze her-inventarisatie is tweeledig: enerzijds werd een selectie gemaakt van alle panden met erfgoedwaarde die moeten behouden blijven. Deze worden voorzien van een codering en specifieke beheersdoelstellingen. Anderzijds werden er algemene richtlijnen opgemaakt voor het beheer van de overige panden binnen het stadsgezicht ter vrijwaring van het typische karakter van de stad.

De kleurcodering voorziet dan ook in specifieke beheersdoelstellingen:

Rood : beschermde monumenten en panden met monumentwaarde.

Groen: lokaal waardevol erfgoed.

Geel : begeleidend waardevol erfgoed.

Voor elk pand worden in deze brochure de beleidsopties vermeld hetgeen heel wat nuttige informatie kan opleveren voor verbouwers of kopers van deze waardevolle panden.

Bekijk de brochure Herevaluatie van het bouwkundige erfgoed.

Richtlijnen van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed m.b.t. reclamepanelen in beschermde dorps- en stadsgezichten
  • Elke vorm van publiciteit moet geïntegreerd zijn in het architecturale geheel van de gevel en wordt beperkt tot het gelijkvloers.
  • Het gebruik van storende neonletters en (licht)bakken is niet toegestaan. Onze dienst schrijft het gebruik van letters of karakters, zonder gebruik te maken van een paneel voor.
  • Vlakke panelen met opschriften en publiciteit mogen de verticale geleding van de gevel niet ondermijnen.
  • Haakse panelen en vaandels mogen niet hoger komen dan de onderdorpels van de vensters op de eerste verdieping en blijven beperkt in aantal.
  • Ramen en deuren mogen niet afgedekt worden.

Zonnepanelen binnen beschermd stads- of dorpsgezicht en bij monumenten.

Wordt NIET toegelaten indien zichtbaar van op de openbare weg binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Wordt NIET toegelaten op een monument, tenzij uitzondering afgewogen door de erfgoedconsulent.

Voor vragen kan u terecht bij de erfgoedconsulenten van:

Agentschap Onroerend Erfgoed

Team beheer regio Oost

Tel. 016 66 59 00 of mail

Website Onroerend Erfgoed