Openingsuren & contact

Participatie en sociale activering

Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Gebruikers van de OCMW-dienstverlening worden gestimuleerd om deel te nemen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Indien hiervoor binnen het eigen budget geen ruimte is kan het OCMW bepaalde kosten ten laste nemen. De maatschappelijk werker onderzoekt elke aanvraag hiertoe.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen een tussenkomst krijgen voor de betaling van bepaalde schoolkosten, noodzakelijke paramedische of psychologische ondersteuning, …

Het OCMW kan ook initiatieven ondersteunen die de toegang van de doelgroep tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevordert.