Openingsuren & contact

Premie Fluvius gescheiden afvoersystemen

Voorwaarden

  • De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend voor 1 februari 2005.
  • Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres.
  • De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering.
  • De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts eenmaal per woning of lokaal toegekend worden.

Procedure