Openingsuren & contact

Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Gebruikt uw gezin kraanwater en zorgt u zelf voor de zuivering van dat afvalwater? Dan kunt u een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van uw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Deze regeling is enkel voor het huishoudelijk afvalwater van gezinnen.

Procedure

  • Als de gemeente, het waterbedrijf of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan uw waterbedrijf, en vraag de vrijstelling aan.
  • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
    • Dien dan een aanvraag in bij uw gemeentebestuur. De gemeente onderzoekt uw aanvraag en vult het IBA-attest in, waaruit blijkt of uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • Binnen 3 maanden vanaf de dag van uw aanvraag bezorgt uw gemeentebestuur het attest aan uw waterbedrijf. U ontvangt een kopie, die u enkel moet bewaren.
    • Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een vrijstelling aanvragen bij uw gemeentebestuur.