Openingsuren & contact

Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving.

Wat is een planologisch attest niet?

Een planologisch attest is geen omgevingsvergunning! Als u een positief planologisch attest heeft gekregen, kan u wel een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Een positief planologisch attest verhoogt immers de kans op een positieve omgevingsvergunning aanzienlijk, omdat uw locatie door het planologisch attest beschouwd wordt als een geschikte locatie voor de bestemming die u er aan wil geven. Het planologisch attest vervalt bij overdracht van zakelijk recht. Als u uw bedrijf wil overdragen of verkopen, vervalt het planologisch attest dus.

Wat krijgt u?

De gemeenteraad neemt een beslissing over de aanvraag binnen 120 dagen na het einde van het openbaar onderzoek. De termijn van 120 dagen is een termijn van orde. Ze moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden.

Zoals uit de bepalingen van de Codex en ook het model duidelijk blijkt, moet de beslissing over de aanvraag zich duidelijk over aantal onderscheiden punten uitspreken:

  • behoud of niet op de plek waar het bedrijf gevestigd is;
  • bij behoud: ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn (met eventuele voorwaarden)
  • rekening houden met de vorige uitspraken zal er een plan worden opgestart of niet.

Bedrag

Een planologisch attest kost 100 euro.