Openingsuren & contact

Gemeentelijke subsidie werking jeugdverenigingen

Verenigingen die lid zijn van de jeugdraad kunnen op basis van hun jaarlijkse werking een werkingstoelage bekomen. De toelage wordt berekend op basis van de jeugdwerkvorm (jeugdvereniging of jeugdhuis), het aantal leden en het aantal uren activiteit.

Om in aanmerking te komen voor deze werkingssubsidies moeten de jeugdwerkinitiatieven jaarlijks voor 30 september een subsidiedossier indienen. De verdeling van de beschikbare subsidies gebeurt op basis van het subsidiereglement culturele verenigingen.

Subsidiereglement werkingssubsidies jeugdverenigingen