Openingsuren & contact

Tegemoetkoming gemeentelijke opcentiemen

Wie eigenaar of vruchtgebruiker is van een of meerdere woningen betaalt onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing bestaat uit heffingen van het Vlaamse Gewest, van het provinciebestuur en van het gemeentebestuur.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van de gemeentelijke opcentiemen terug krijgen.

Startende zelfstandigen of vrije beroepen kunnen soms vrijstelling krijgen van onroerende voorheffing. Het reglement kan u hier terugvinden