Openingsuren & contact

Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

U moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

 • U kunt de adreswijziging online melden.
  • Stuur een mail (uw aangifte) naar bevolking@zoutleeuw.be met volgende gegevens:
   • Voornaam, naam, rijksregisternummer van alle personen die verhuizen
   • Huidig adres (vertrekkend adres)
   • Nieuw adres in Zoutleeuw
 • U kunt, na afspraak, langsgaan bij de dienst bevolking te Zoutleeuw.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt.

Nadat de dienst bevolking een positief rapport van deze controle ontvangen heeft, wordt u ingeschreven op uw nieuw adres.

Vervolgens wordt u door de dienst bevolking uitgenodigd om u aan te melden op het stadhuis om uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

De overheidsdiensten hoeft u niet op de hoogte te brengen. Deze worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen ?

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.