Openingsuren & contact

Een erkenning aanvragen als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning (HK-nummer) hebben. De erkenning is van onbepaalde duur.

Voorwaarden

Op de website van Dierenwelzijn vindt u de voorwaarden voor het oprichten en de werking van

De infrastructuur (waar de dieren verblijven) moet in orde zijn vóór een erkenning kan worden aangevraagd.

Procedure

Documenten voor de aanvraag

De aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

Aanvraag indienen

Stuur het aanvraagformulier (doc) samen met het volledig dossier naar:

 • Vlaamse overheid
  Inspectie Dierenwelzijn, erkenningsaanvragen
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Of ingescand via mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be

Afhandeling van uw aanvraag en controlebezoek

De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting.

Zonder erkenning mag de kwekerij, het asiel, het pension of de handelszaak niet van start gaan.

De erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier. De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Wijzigingen melden

Elke wijziging (sluiting, overname, adresverandering door de gemeente, andere contractdierenarts, ...) moet gemeld worden aan de Inspectie Dierenwelzijn. Op de website van Dierenwelzijn vindt u een overzicht van hoe en wanneer u wijzigingen moet melden.
In geval van verandering aan de inrichting (verhoging maximumcapaciteit, uitbreiding van ruimtes, andere diersoort, …) en bij verhuis of herstart is een volledig nieuwe aanvraag nodig.

 

Bedrag

 • Dierenasiel: gratis.
 • Dierenpension: 75 euro.
 • Handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro.
 • Kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro.
 • Kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro.

Het bedrag stort u op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenningsaanvraag dierenwelzijn'.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007).

Uitzonderingen

Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren.

Als u maximaal twee nesten per jaar kweekt, bent u een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.

Meer info

Alle dezeinformatie vindt u bij Dierenwelzijn Vlaanderen: