Openingsuren & contact

Ontheffing van het ontbossingsverbod

Bij ontbossing worden er bomen gekapt, waardoor het terrein niet langer bos is. Ontbossing is in principe verboden in Vlaanderen. Wilt u toch ontbossen, dan moet u een ontheffing van het ontbossingsverbod aanvragen. Als u de ontheffing krijgt, dan hebt u ook nog een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning is gekoppeld aan de boscompensatieplicht.

Procedure

  • Download het formulier ‘Aanvraag van een ontheffing van het ontbossingsverbod’.
  • Mail of stuur het ingevulde formulier naar de AVES entiteit van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waar de ontbossing zal plaatsvinden.
  • Als u een ontheffing van het ontbossingsverbod krijgt, moet u nog een omgevingsvergunning aanvragen. Voeg bij uw aanvraag een kopie van de ontheffing toe, alsook een compensatievoorstel.¬†
  • Als u geen ontheffing van het ontbossingsverbod krijgt, dan blijft het verbod op ontbossing geldig en kunt u ook geen omgevingsvergunning krijgen.

Uitzonderingen

Er zijn 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod. Gebeurt de ontbossing

  • in een bos dat woon- of industriegebied als ruimtelijke bestemming heeft?
  • of met het oog op handelingen van algemeen belang (bijv. voor de aanleg van openbare wegen, parkings, woonzorgcentra, scholen, drinkreservoirs)?
  • of voor de realisatie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan?
  • of in de uitvoerbare delen van een¬†vergunde verkaveling in woon- of industriegebied?

Dan moet u dus geen ontheffing van het ontbossingsverbod aanvragen. U hebt wel nog steeds een omgevingsvergunning nodig en u moet zich houden aan de boscompensatieplicht.