Openingsuren & contact

Financiële tegemoetkoming - incontinentie

Patiënten die incontinent zijn kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

 • inwoner van de gemeente zijn
 • thuis verzorgd worden.

Procedure

 • De toelage voor inwoners met urinaire incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten wordt verleend na jaarlijkse indiening van een aanvraag met medisch attest.
  De gemeente zal de Diftarrekening van het betrokken gezin crediteren, mits de volgende voorwaarden:
  • De toelage bedraagt 80% van de totale restafvalfactuur (incl. huur en aanbieding).
  • Vanaf 01/01/2010 kan deze sociale correctie aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Op elk ogenblik kan een aanvraag met medisch attest ingediend worden en kan de betoelaging aanvangen.
   De sociale correctie gaat in de maand volgend op de datum van het medisch attest.
  • Voor patiënten met een tijdelijke aandoening loopt de betoelagingsperiode zoals vermeld in het medisch attest, i.e. de betoelaging start de maand volgend op de begindatum vermeld in het medisch attest en eindigt de laatste dag van de maand vermeld als einddatum.
  • De Diftarrekening van de betrokken inwoner wordt elk kwartaal (januari, april, juli, oktober) gecrediteerd in functie van de voorbije periode.