Openingsuren & contact

Rattenvergif

De stad Zoutleeuw heeft de plicht ratten te verdelgen langs baangrachten en op het openbaar domein. De diensten controleren specifieke locaties dan ook regelmatig op sporen van ratten. Als de diensten (sporen van) ratten waarnemen, starten ze onmiddellijk met de bestrijding.

De waterlopen van categorie 2 en 3 worden beheerd door de provincie.

Heb je ratten op je eigendom? Dan ben je eveneens verplicht deze te verdelgen, want ratten zorgen voor problemen op het vlak van gezondheid en hygiëne.

Hoe kan je zelf ratten voorkomen?

Je bent als eigenaar of huurder van een woning zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. Enkele tips om ratten te voorkomen:

  • Voeg geen gekookt eten of vlees toe aan je tuinafval of composthoop.
  • Sluit voedselvoorraden of bewaarplaatsen van eten goed af.
  • Dicht openingen in je woning waarlangs ratten kunnen binnenkomen.
  • Je kan ook nestkasten ophangen voor roofvogels zoals torenvalken en uilen. Dit zijn de natuurlijke vijanden van ratten.

Meer tips lees je hieronder in de brochure rattenbestrijding.

Waar aankopen?

De verdeling van rattenvergif aan het onthaal van het Administratief Centrum is definitief stopgezet.

De verkoop van rattenvergif mag voortaan enkel gebeuren door erkende professionelen.

Meldpunt

De stad Zoutleeuw werkt sinds kort samen met een rattenvanger. Als je overlast van ratten ondervindt, kan je dit melden via het meldingsformulier op onze website via “Meldingen leefmilieu”. De rattenvanger¬†komt ter plaatse en treft de nodige maatregelen.

Melding van ratten