Openingsuren & contact

Ereteken voor lokale en provinciale mandatarissen en personeel

Ambtenaren en mandatarissen van gemeenten en provincies kunnen eervolle onderscheidingen (eretekens of eretitels) krijgen voor hun dienstanciënniteit (bv. na een mandaat of loopbaan van 25 of 35 jaar).

Voorwaarden

De volgende lokale en provinciale mandatarissen en ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een eretitel of ereteken:

  • statutaire personeelsleden van gemeenten, OCMW's, provincies en hun verenigingen met uitzondering van het onderwijzend personeel, politie en brandweer
  • mandatarissen van gemeenten, OCMW's en provincies
  • uitvoerende leden van de eredienstinstellingen.

Procedure

De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur behandelt de aanvragen voor eretitels en eretekens.

Meer info over de toekenning van eretekens (aanvraagformulieren, procedure, contactpersonen per provincie) vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. U kunt er de toekenningstabellen raadplegen voor:

  • onderscheidingen in de Nationale Orde
  • en de burgerlijke eretekens.