Openingsuren & contact

Provinciale aanpassingspremie woningen ouderen en personen met een handicap

Voorwaarden

  • Eén van de gezinsleden is minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap.
  • Bewoner (eigenaar of huurder) zijn van de woning.
  • Niet over ander onroerend goed beschikken.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag mag niet meer bedragen dan 40.810 euro voor een alleenstaande en 57.830 euro voor een gezin van minimum 2 personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.490 euro per persoon ten laste.
  • De woning is de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.

Procedure

De premie kan worden aangevraagd voor of na de werken. De kosten moeten bewezen worden met facturen van maximum 1 jaar oud. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het wooninfopunt of kunnen gedownload worden via www.vlaamsbrabant.be/wonen.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro. Voor aanvragers die voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT- of OMNIO-statuut is dit 75 % van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro.