Openingsuren & contact

Regelgeving

Eengezinswoningen

Een aanvraag mag op geen enkel ogenblik de goede ruimtelijke ordening (gepaste en wenselijke inplanting) in de omgeving van het gebied/straat in het gedrang brengen. Aanvragen moeten dan ook getoetst worden aan criteria zoals: ligging van het perceel, reliëf van het perceel, aanwezigheid van nutsvoorzieningen, materiaalgebruik, …. De algemene bouwvoorschriften die gehanteerd worden door Ruimte Vlaanderen en onze dienst Omgeving moeten hierbij een leidraad vormen.

Bekijk hier de regelgeving

Meergezinswoningen en appartementen (verdichting)

Er wordt gewerkt aan een nieuw afwegingskader en ontwikkelingskansenkaart ism de provincie. Voor een laatste stand van zaken vraag na bij de dienst Omgeving.

Let wel: appartementen zijn enkel toegelaten in het centrum van Zoutleeuw (met uitzondering van sociale woonprojecten).