Openingsuren & contact

Register verwaarlozing

Het wooninfopunt houdt een register verwaarlozing bij. Dit bestaat uit een lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

Er is sprake van verwaarlozing als er ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. De ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval worden vastgesteld in een technisch verslag. Een woning of een gebouw vertoont ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval als het volgens dit technisch verslag een eindscore behaalt van minstens 9 punten, waarbij een gebrek of teken van verval van categorie I geldt voor 1 punt, van categorie II voor 3 punten en van categorie III voor 9 punten.

De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om verwaarlozing van een gebouw en/of woning op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen.

Het belastingsreglement voor verwaarloosde woningen en/of gebouwen kan u hier vinden. In dit belastingsreglement kan u alle vrijstellingen vinden waar u eventueel recht op heeft. Met deze vrijstellingen kan u voor een bepaalde tijd vrijgesteld worden van belastingen.

Belasting-, retributie- en tariefreglementen goedgekeurd door de gemeenteraad tot 30/06/2021