Openingsuren & contact

Restafval

Hoe raak ik restafval kwijt?

Via de 2-wekelijkse ophaling huis-aan-huis in een grijze DifTar-container van EcoWerf.

Afval niet opgehaald? Meld het!

Wat is de kostprijs?

Grijze DifTar-container Prijs/aanbieding Prijs/kg Huur/maand
40 liter € 0,55 € 0,28 € 0,84
120 liter (standaard) € 0,55 € 0,28 € 0,84
240 liter € 1,10 € 0,28 € 1,66

Er zijn gemeentelijke toelagen voor:

 • gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar
  • deze worden automatisch verrekend en bedragen max. 70 euro
 • gezinnen met meer dan 3 kinderen
  • deze worden automatisch verrekend en bedragen max. 25 euro
 • inwoners met extra afval omwille medische redenen
  • een aanvraag met een doktersattest volstaat
  • de toelage bedraagt steeds 80% van de totale restafvalfactuur

Wat hoort er WEL thuis bij restafval?

Afval dat in de huisvuilcontainer past en niet selectief wordt ingezameld, bv. aluminiumfolie, behangpapier, balpen, cd-rom, dvd, …

Wat hoort er NIET thuis bij restafval?

Afval dat selectief wordt ingezameld voor recyclage, bv. gft, glas, pmd, papier-karton, kga, ...

Extra info

!!! Huisvuil hoort niet thuis in straatvuilnisbakjes. Sluikstorten is strafbaar !!!