Openingsuren & contact

Rolstoelvervoer

Vervoer is nodig om op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Allerlei factoren, zoals ouderdom, een fysieke of mentale, aangeboren of verworven beperking, hebben tot gevolg dat niet iedereen even gemakkelijk geschikt [en beschikbaar] vervoer vindt.

De vzw Mobiel heeft zich gespecialiseerd in rolstoelvervoer. De vzw Mobiel en het OCMW Zoutleeuw hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met financiële ondersteuning van het provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Hierdoor kan je als inwoner van Zoutleeuw voor individueel rolstoelvervoer een beroep doen op de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van de vzw Mobiel en dit tegen een verantwoorde bijdrage. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken moet je verplicht lid zijn van de vzw Mobiel. Dit lidmaatschap is evenwel gratis. Een begeleider kan gratis meerijden.

Wil je graag een uitstap maken in groepsverband (min.3 - max. 8 personen) met rolstoelgebruikers en eventueel andere personen met een beperkte mobiliteit, dan kan je vervoer aanvragen met de Minibus, een andere dienst van de vzw Mobiel.

De aangepaste voertuigen met liftsystemen rijden zeven dagen op zeven van 6.30u tot 22.30u.

Je kan zowel occasioneel vervoer aanvragen als vervoer voor regelmatig terugkerende trajecten. Een opgeleide chauffeur komt je thuis aan de deur ophalen en brengt je tot aan de deur van je bestemming.

Wens je graag meer informatie over de dienstverlening van de vzw Mobiel? Bezoek de website: www.vzwmobiel.be. Telefonisch contact kan op het nummer 016/20 53 83.