Openingsuren & contact

Romeinse Weg

Alle wegen leiden naar Rome …

Het Romeinse wegennet maakt deel uit van een groot en complex netwerk van (water)wegen, dat Rome verbond met de verste uithoeken van het Romeinse rijk.
Zij weerspiegelden de politieke en militaire doelstellingen van de Romeinse overheid. Wegen waren voor de Romeinen een middel om de macht over een regio te verzekeren.
Men spreekt in dat verband trouwens terecht van militaire wegen. Maar zij droegen evenzeer bij tot het civiele verkeer, de economische verbinding tussen de verschillende regio’s,
de communicatie van de imperiale administratie via de cursus publicus en de uitbouw van de militaire stationes, de eenheid van het Imperium Romanum.

De Romeinen zijn er in geslaagd om een voor die tijd schitterend wegennet uit te bouwen van nagenoeg 120.000 kilometer.

Een van die verbindingen liep van Tongeren over Tienen naar Cassel.

Men neemt aan dat na Tienen de weg zich opsplitste. Eén tracé richtte zich via Kester naar Kortrijk, een ander liep meer noordwaarts via Elewijt, Asse, Velzeke, Kortrijk en Wervik in de richting van Cassel.
Dat was voor het ontstaan van onder meer Leuven van belang.
Het gedeelte tussen Tongeren en Tienen bleef het best bewaard en mag als één van de mooiste tracés in België beschouwd worden.

Situering :

Te Panbrugge - aan de grens tussen Dormaal en Neerlanden – kruiste de Romeinse heirbaan de Dormaalbeek (Molenbeek).