Openingsuren & contact

Rookmelders

Hoe sneller u een brand opmerkt, hoe meer tijd u heeft om de woning te verlaten en dus hoe groter uw overlevingskansen liggen. Rookmelders kunnen u hierbij van pas komen. Een rookmelder reageert namelijk op rook: hij maakt een scherp geluidssignaal wanneer de rookconcentratie in de lucht een bepaalde drempel overschrijdt. Dankzij de snelle detectie van rook kan zo'n toestel het aantal doden en gewonden bij brand aanzienlijk verminderen. Plaatsbepaling en installatie.

De hal en de trappenhal zijn de plaatsen waar de lucht het gemakkelijkst circuleert en waar bijgevolg, in geval van een beginnende brand, de rook zich het eerst verspreidt. Dat is dus de aangewezen plaats om de branddetectors te installeren. U installeert best op elke verdieping van de woning minstens één detector, waarvan zeker een toestel in het vertrek waarop de deuren van de slaapkamers uitgeven. In de keuken, de badkamer en de garage moeten geen rookmelders ge├»nstalleerd worden.

Enkele tips voor de installatie:

  • De detectoren moeten bij voorkeur optisch zijn, deze werken doeltreffender.
  • U moet de detectoren op minimum 30 cm van de hoeken tussen de wanden plaatsen.
  • U kunt het branddetectiesysteem eventueel koppelen met het inbraakalarm.

Bekijk ook de brochure met nuttige informatie en tips voor de plaatsing van rookmelders.

Onderhoud.

  • Test uw rookdetectoren regelmatig uit door de testknop in te drukken. Zo herkent u ook het alarmsignaal wanneer het echt weerklinkt.
  • Vervang de batterijen van zodra dat nodig is. In principe geeft de rookdetector een signaal als de batterij leeg raakt.
  • Reinig het toestel regelmatig goed door al het stof weg te nemen.
  • Vervang uw rookdetector ongeveer om de tien jaar.

Stedenbouwkundige vergunning.

Op 25 juni 2009 verscheen het decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet bindt de verplichting rookmelders te installeren aan stedenbouwkundige aanvragen. Het decreet vult zo ook impliciet de samenstelling van het dossier aan.

Bijgevolg zal elke aanvraag, ingediend vanaf 25 juni 2009, moeten aanduiden op de plannen van de stedenbouwkundige aanvraag waar de betrokken rookmelders worden geplaatst.