Openingsuren & contact

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Wat?

Net zoals bij de structuurplannen, kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden door het Vlaams Gewest (VRUP), de provincie (PRUP) of door de gemeente (GRUP), ieder naar gelang de toegedeelde bevoegdheid en/of hiërarchie. Het is de jurdische vertaling en het meest aangewezen instrument om het beleid of de visies die weerhouden werden in de structuurplannen te kunnen realiseren op het terrein. Via een RUP kunnen o.m. de gewestplanbestemming gewijzigd worden of er kunnen bijkomende stedenbouwkundige voorschriften (strengere of soepeler) opgelegd worden op bepaalde gebieden. Dit plan kan dus wel degelijk een impact hebben op het gevoerde vergunningbeleid. Enkel de overheden kunnen een dergelijk plan opmaken.

Bekijk de typevoorschriften voor RUPS overeenkomstig artikel 3 van het "Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen".