Openingsuren & contact

Sint-Martinuskerk te Dormaal

Deze classicistische kerk, opgetrokken uit bak- en natuursteen, dateert uit 1782.

Het éénbeukige gebouw bevat een ingebouwde westertoren en een diep koor met halfronde absis.

In het fronton van het ingangsportaal bevindt zich het jaartal 1782 en de wapenschilden van Chantrain met het teken van de Orde van Malta en van Boniface Dureel van de abdij van Aywiers. Het hoofdaltaar, gewijd aan de H. Martinus is 18de eeuws, de rijk versierde zijaltaren van 1623 zijn barok en zijn afkomstig uit de voormalige Sint-Pieterskerk te Op-Dormaal.

Het orgel dateert van het einde van de 18de eeuw en is versierd met trofeeën van muziekinstrumenten.

Eveneens uit de 18e eeuw zijn de doopvont, de koorlezenaar en de 2 gepolychromeerde beelden van Sint-Martinus.

Als grafmonumenten vind je in de kerk de grafsteen van de familie van Ausseloos, 2de helft 18de eeuw en buiten de kerk het grafkruis van Niclaes Hollanders, gestorven in 1667.