Openingsuren & contact

Sint-Odulphuswandeling (Blauwe wandeling / 2 km)

Vanaf haar bron in Booienhoven loopt de St.-Odulphusbeek richting Het Vinne, waarvan zij de zuidelijke en westelijke grens vormt, om uiteindelijk via het Heerbroek in de Kleine Gete uit te monden. De Sint-Odulphudbeek voorzag samen met de Vinnebeek het oorspronkelijke Vinnemeer van extra water. Bij de drooglegging in 1841 werden de twee beken als een ringgracht om het gebied gelegd. Het huidige meer is minder diep en minder groot dan het oorspronkelijke meer. Dat kon niet anders want er moest voor gezorgd worden dar de Vinnehoeve en de wandelpaden rond het meer niet onder water zouden staan. In het nieuwe meer komt enkel regen- en grondwater terecht en niet langer, zoals vroeger, water van de Sint-Odulphusbeek en de Vinnebeek, dat sterk vervuild is.