Openingsuren & contact

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voor wie?

Arbeidstrajectbegeleiding staat open voor iedere persoon woonachtig in de gemeente Zoutleeuw.

Onderstaande groepen krijgen voorrang:

 • Cliënten die een (aanvullend) leefloon ontvangen vanuit het OCMW
 • Cliënten die in budgetbeheer / collectieve schuldbemiddeling zijn
 • Cliënten die een werkloosheidsuitkering ontvangen
 • Cliënten die zich vrijwillig hebben aangeboden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

 • moet u cliënt zijn bij het OCMW
 • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
  • leefloongerechtigde
  • allochtoon
  • laaggeschoold
  • werkzoekende met een arbeidshandicap.