Openingsuren & contact

Speelplein Ruimte

Wat:

2 Weken per jaar (een week in juli en een week in augustus) organiseert ‘Ruimte’ onder impuls van KVG Zouteeuw (Katholieke Vereniging voor mensen met een Handicap)
een speelpleinwerking in Zoutleeuw. We richten ons vooral op kinderen en jongeren van
3 tot 21 jaar met een beperking hun broertjes, zusjes en vriendjes. Elke speelpleinweek verwelkomen we zo’n 40 kinderen en jongeren.

Locatie:

Sint-Tarcisiuscollege,
Zoutleeuw

Bijeenkomsten:

tijdens vakantie, daguitstappen

Contact:

Cantact: Heidi Dewil

 Speelpleinruimte.zoutleeuw@live.be

 www.speelpleinruimtezoutleeuw.be