Openingsuren & contact

Studie- en academietoelage

Vanaf 1 oktober 2017 kan een ouder met een kind dat onderwijs volgt onder bepaalde voorwaarden een studietoelage bekomen van het OCMW-Zoutleeuw. De studietoelage heeft tot doel de ouder(s) of de voogd te ondersteunen bij de financiering van de schoolkosten en om de armoede bij kinderen te bestrijden.

Vanaf 1 september 2020 kan een ouder met een kind dat kunstonderwijs volgt in een academie onder bepaalde voorwaarden tevens een academietoelage bekomen van het OCMW Zoutleeuw.

Procedure

U kan het aanvraagformulier studie- en academietoelage hieronder afdrukken, invullen en ondertekenen. Nadat u de verplichte bijlage(n) hebt toegevoegd kan u het aanvraagformulier terugsturen naar het OCMW-Zoutleeuw, sociale dienst, Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw. Wij verwerken uw aanvraag. Zijn er onduidelijkheden dan contacteren wij u. Anders ontvangt u de betaling ten laatste een maand nadat het Bijzonder Comité voor de sociale Dienst het recht definitief heeft vastgesteld.

Regelgeving

U kan het reglement studie- en academietoelage hieronder downloaden.