Openingsuren & contact

Jeugdraad

De jeugdraad is een erkende gemeentelijke adviesraad. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief geven zij het college van burgemeester en schepenen advies over materies die jeugdverenigingen, kinderen en jongeren aanbelangen.