Openingsuren & contact

Toegankelijkheid

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.

Vanaf 1 maart 2010 is er een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt. Voortaan wordt bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook aandacht gevraagd voor toegankelijkheid.

Het is een misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen van belang is voor mensen met een handicap, uiteindelijk heeft iedereen baat bij gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele ruimten.

Met deze stedenbouwkundige verordening wil de Vlaamse overheid een antwoord geven op de hedendaagse noden en uitdagingen om publieke gebouwen meer toegankelijk te maken voor iedereen.

Deze verodening werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011. Bekijk de presentatie m.b.t. de stedenbouwkundige verordening onderaan de pagina.

Voor meer informatie zie website Toegankelijkheidsbureau.

Kijk vooral onder de rubriek "Informate", "Publicaties": daar vindt u een aantal wenkenbladen die op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze een aantal richtlijnen en tips bieden om de toegankelijkheid voor iedereen te verzekeren voor o.a. appartementen, bankgebouwen, kantoren voor vrije beroepen, scholen, winkels, ...

Stel de checklist samen om deze bij uw stedenbouwkundige aanvraag te voegen.

Sedert 2012 worden er ook zitdagen georganiseerd om het adviesproject toegankelijkheid uit te breiden naar bouwaanvragen van derden. Tijdens zo'n zitdag kan een bouwdossier rechtstreeks besproken worden met een architect. Deze extra service is gratis. Het aantal planadviezen dat jaarlijks kan aangevraagd worden is beperkt tot 12 per lokale overheid. Het is dan ook aangewezen om het systeem enkel te gebruiken voor grotere dossiers. Reserveren is verplicht en dient te gebeuren via onze dienst ruimtelijke ordening.

Waar gaan deze zitdagen door?

  • elke 2de donderdag van de maand in het provinciehuis te Leuven, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
  • elke 3de donderdag van de maand bij het Toegankelijkheidsbureau, Noorderlaan 4 te 1731 Zellik.