Openingsuren & contact

Toelage studenten hoger onderwijs (HO-toelage)

Het lokaal bestuur Zoutleeuw voorziet een HO-toelage voor studenten die hoger onderwijs volgen en die behoren tot de doelgroep van de personen en gezinnen met een beperkt inkomen. Gerechtigden op het leefloon, personen met schuldhulpverlening en studenten die van de Vlaamse overheid een studietoelage hebben gekregen behoren tot de doelgroep.

Je kan alle voorwaarden in detail raadplegen in het reglement.

De HO-toelage bedraagt € 300 en kan eenmalig per kalenderjaar aangevraagd worden, in de periode van 1 januari tot 30 juni.

Nadat je de verplichte bijlage(n) hebt toegevoegd kan je het ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier terugsturen naar de sociale dienst: socialedienst@ocmwzoutleeuw.be