Openingsuren & contact

Vergunningen nodig voor een pop-up?

Wie een pop-up zaak opent, wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Voorwaarden:

 • Pop Up in bestaande woning
 • Max 100m²
 • Tijdelijk: max 4 periodes van 30 dagen
 • Er worden geen infrastructuurwerken uitgevoerd
 • Niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied

De duur van een pop-up zaak is vastgesteld op een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet. 

Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact te nemen met

 • met de dienst omgeving om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). (omgeving@zoutleeuw)
 • met de dienst interne zaken (internezaken@zoutleeuw.be) ivm brandweerverslag, drankvergunning. Meer info

Vergunningen

Deze vrijstelling betekent niet dat er geen andere vergunningen zijn die in orde gebracht moeten worden:

 • drankvergunning indien horeca-activiteiten (meer info)
 • brandweerverslag
 • inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up store wordt uitgebaat.
 • eventuele bijkomende regelgevingen (lichtreclame, uitverkoop, solden, ...).
 • eventuele registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
 • Voor pop-up zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, blijven de bepalingen uit de Vlarem wetgeving van toepassing. Hiervoor kan wel een omgevingsvergunning of –melding vereist zijn.