Openingsuren & contact

Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Voorwaarden

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met een nieuwbouw zijn de volgende categorieën:
  • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak;
  • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3.000 m³;
  • er is een deel aan een gebouw toegevoegd waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.

De vermindering kan ook toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw. Onder ingrijpende energetische renovatie begrijpen we een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) volledig vervangen worden, en waarbij minstens 75 % van de buitenmuren geïsoleerd wordt.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. Je moet er dus zelf niets voor doen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als het certificaat bijvoorbeeld uitgereikt werd op 10-06-2014, zal de vermindering voor de eerste keer toegekend worden op het aanslagbiljet van 2015.

Het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als je dus na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat niet aanvaard worden.

Bedrag

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing. Hoe groot dat percentage is, hangt af van drie factoren:
  • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
  • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?
  • gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?

Een overzicht:

 

voor 01-01-2013

10 jaar

20 %

woningen: E60

n.v.t

 andere gebouwen: E70  n.v.t
n.v.t
 40 %  E40  n.v.t
 tussen 01-01-2013 en 31-12-2013   5 jaar  50 % E50 n.v.t
 100 % E30 n.v.t
 tussen 01-01-2014 en 31-12-2015   5 jaar   50 % E40   n.v.t 
 100 %  E30 n.v.t
tussen 01-01-2016 en 30-09-2016   5 jaar   50 %  E30 n.v.t
 100 % E20  n.v.t
vanaf 01-10-2016  5 jaar   50 %  E30  E90
 100 %  E20  E60

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Periode

Vermindering

Max. E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld

Max. E-peil na ingrijpende energetische renovatie

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw.

Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als je na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat dus niet aanvaard worden.

Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten. Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20 %. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20 % verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.