Openingsuren & contact

Vinnewandeling (Witte wandeling / 5,5 km)

Door een samenspel van klimaat en bodemgesteldheid werd op het einde van de laatste ijstijd een komvormige laagte uitgeschuurd in Het Vinne. Zo ontstond een natuurlijk meer. Het meer werd via twee beken (de Sint-Odulphusbeek en de Vinnebeek) voorzien van extra water. Nadat het gebied meer dan 100 jaar drooggelegd was, werd in 2004 het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Er ontstond opnieuw een open waterplas met brede oevers waar rietkragen en broekbossen tot ontwikkeling komen. De licht hellende oevers van het meer zijn ideaal voor een rijke variatie van oeverplanten met veel schuilgelegenheid voor waterfauna. Het Vinne ligt ook op een belangrijke vogeltrekroute en is dus zeer interessant voor langskomende trekvogels.