Openingsuren & contact

Vlaamse aanpassingspremie 65-plussers

Voorwaarden

 • De aanvrager, partner of het inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde (en partner) van 3 jaar voor de aanvraag mag maximum 31.340 euro bedragen, te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste.
  Vanaf 1 juni 2019 worden de inkomensgrenzen aangepast en wordt er gekeken naar het laatst gekende aanslagbiljet:
  - 1 aanvrager zonder persoon ten laste (PTL): € 31.340 (+ € 3.510/PTL)
  - 1 aanvrager met 1 PTL: € 43.870 (+ € 3.510/per bijkomende PTL)
  - 2 aanvragers: € 43.870 ( € 3.510/PTL)
 • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.
 • De 65-plusser mag op datum aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem/haar werd bewoond. 

Procedure

De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. Facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan één jaar. Binnen een periode van 10 jaar kunnen 3 aanvragen worden ingediend. 
Vanaf 1 juni 2019 mogen de facturen maximaal 2 jaar oud zijn om in aanmerking te komen en mogen er per aanvrager maximaal 2 aanvragen ingediend worden in een periode van 10 jaar (en niet voor dezelfde categorie)

Aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij het wooninfopunt of via www.wonenvlaanderen.be.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag of recenter.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De kostprijs van de werken moet minstens 1.200 euro bedragen. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken.