Openingsuren & contact

Vlaamse verbeteringspremie voor woningen

Premie voor verbeteringswerken of verbouwingswerken aan de woning.

Voorwaarden

  • Eigenaar-bewoner of huurder zijn van de woning (ook eigenaars-verhuurders die hun woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor komen in aanmerking).
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de eigenaar-bewoner of de huurder (en de samenwonende partner) van 3 jaar vóór de aanvraag mag maximum 30.640 euro bedragen, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste.
  • De woning moet minstens 25 jaar oud zijn (alleen van toepassing bij verbeteringswerkzaamheden).

Procedure

De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan één jaar. Binnen een periode van 10 jaar kunnen drie aanvragen worden ingediend. 

Aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening en kunnen gewonload worden op www.wonenvlaanderen.be.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag.

Bedrag

Voor verbeteringswerken:

  Premie Min. kostprijs
Dakwerkzaamheden 1.250 euro 2.500 euro
Buitenschrijnwerk 1.250 euro 2.500 euro
Werkzaamheden aan gevels 1.500 euro 3.000 euro
Optrekkend vocht behandelen  750 euro 1.500 euro
Sanitaire installatie plaatsen  750 euro 1.500 euro
Elektrische installatie vernieuwen  750 euro 1.500 euro
Risico op CO-vergiftiging bestrijden:    
  • warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte type C

250 euro

500 euro

  • verwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte type C
250 euro/toestel (max. 3) 500 euro /toestel (max. 3)

 

  • centrale verwarmingsketel

250 euro

500 euro

  • volledige centrale verwarmingsinstallatie

1.000 euro

2.000 euro

  • rookkannaal (ver)bouwen, herstellen

 500 euro

1.000 euro


Voor verbouwingswerken: 

hieronder vallen de uitbreiding van de woonkamer, keuken en slaapkamer(s) wanneer de woning te klein is voor het gezin. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximum van 1.250 euro en een minimum van 600 euro.