Openingsuren & contact

Vogelschrikkanonnen

Met ingang van 1 december 2017 geldt de nieuwe politiecodex. Indien u vogelafweer wilt plaatsen (bv. luchtdrukkanonnen) betekent dit, dat u verplicht bent een melding te doen. Aan de hand van een eenvoudig formulier, dient u aan te geven waar en tijdens welke periode u vogelafweer wenst te gebruiken om uw teelt te beschermen. Daarnaast neemt u ook kennis van onderstaande regelgeving, Hoofdstuk IV - Afdeling 1, Art. 72 uit de politiecodex, en verklaart u dit reglement nauwgezet na te leven. Ten slotte bezorgt u het formulier in tweevoud terug aan de milieudienst van uw gemeente.

Politiecodex Landen - Linter - Zoutleeuw
Hoofdstuk IV - De openbare rust
Afdeling 1. Geluidsoverlast

Art. 72.

§1-Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de burgemeester.

§2-De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Zo moet in de aanvraag de periode en de exacte opstellingsplaats via GPS-coördinaten vermeld worden.

§3-Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 150m van woningen en 25m van de openbare weg.

§4-De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, d.w.z.weg gericht van de woningen.

§5-Het is verboden deze toestellen te gebruiken tussen 20.00 en 07.00 uur en op zondagvoormiddag tot 12.00 uur.

§6-De opeenvolging van het aantal knallen of ander geluidssegment, van elk maximaal 10 seconden, mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 minuten.

§7-De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de bepalingen van dit artikel wordt overtreden.