Openingsuren & contact

Vredeskerkje Helen

Het initiatief in Zoutleeuw om de geweldcultuur van vandaag de dag om te buigen naar een vredescultuur is " Het Vredeskerkje van Helen". Dit kerkje lag in de eerste wereldoorlog in het middelpunt van de Duitse barbarij en is qua eredienst in onbruik geraakt.

Het kerkje is echter niet ontwijd en krijgt nu een nieuwe functie. Het wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van ouderen en jongeren, van elke school, alle religieuze en niet-religieuze groepen en politieke gezindheden, die samen willen nadenken, spreken, luisteren, zich bezinnen omtrent geweld en conflicten in de brede zin van het woord en stappen zetten - hoe klein ook - naar VREDE, evenzeer in de brede zin van het woord. Vrede, een universele waarde voor iedereen, een basisvoorwaarde voor menselijk geluk.