Openingsuren & contact

Waterlopen

Digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De digitale atlas legt de juridische toestand van de waterlopen vast, en wordt onder meer gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of gracht.

Digitale atlas

Afstandsregels langs onbevaarbare waterlopen in beheer door VMM

Beheerders van onbevaarbare waterlopen, werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen door een aangepast onderhoud. Maar dat kunnen ze niet alleen. Wie zich langs deze waterlopen bevindt, moet zich aan regels houden.

VMM - Afstandsregels langs onbevaarbare waterlopen

Afstandsregels langs provinciale waterlopen

Waarmee hou je rekening als je langs een waterloop woont of bouwt? Hier vind je een kort overzicht van de regels die je moet respecteren.

Provincie Vlaams-Brabant - Afstandsregels langs provinciale waterlopen