Openingsuren & contact

Werkingssubsidies jeugdverenigingen

Verenigingen die lid zijn van de cultuurraad kunnen op basis van hun jaarlijkse werking een werkingstoelage bekomen. Om in aanmerking te komen voor deze werkingssubsidie moeten de culturele verenigingen jaarlijks begin september een subsidiedossier indienen. De verdeling van de beschikbare subsidies gebeurt op basis van het subsidiereglement culturele verenigingen.