Openingsuren & contact

Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden

Bij besluit van de Vlaamse regering van 07 april 1998 werden de woningbouwgebieden en woonvernieuwingsgebieden in het Vlaamse Gewest afgebakend.

Voor Zoutleeuw zijn dat de volgende gebieden:

  • Zoutleeuw Kern: bekijk de contour.
  • Dormaal Kern: bekijk de contour.
  • Halle-Booienhoven Centrum: bekijk de contour.

Wat de woonvernieuwingsgebieden betreft die worden opgesomd in het BVR van 7 april 1998, bepaalt art. 28, 1° van het BVR van 6/10/1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen dat die als bijzonder gebied worden beschouwd (en onder de toepassing van het recht van voorkoop van art. 85 Vlaamse wooncode vallen) voor zover het aandeel sociale huurwoningen op het totaal aantal woningen niet meer bedraagt dan 20%, iets wat de minister moet erkennen. Aangezien dergelijke erkenning voor Zoutleeuw niet bestaat, kan het woonvernieuwingsgebied (dat in het BVR van 7 april 1998 is opgenomen) niet als bijzonder gebied worden beschouwd.

Daarnaast bestaat er voor Zoutleeuw evenmin een erkenning van een woningbouwgebied dat, op gemotiveerd voorstel van de gemeente door de minister als bijzonder gebied is erkend.

Bijgevolg is het recht van voorkoop enkel van toepassing als de woning:

  1. geïnventariseerd is door het gewest als verwaarloosd of ongeschikt/onbewoonbaar; 
  2. door de gemeente is opgenomen in het leegstandsregister.