Openingsuren & contact

Zonale veiligheidsraad van de politiezone Getevallei

Binnen deze raad vindt er overleg plaats tussen de burgemeesters van de verschillende gemeentes, de procureur des Konings, de korpschef, de arrondissementscommissaris, de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie.

Er werden 4 prioriteiten (woninginbraken, verkeersveiligheid, drugsproblematiek, intra- familiaal geweld) en 2 aandachtspunten (overlast en radicalisering) weerhouden om verder bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving. Hieronder kan u de belangrijkste resultaten vinden:

  • Wat betreft woninginbraken wordt er in onze politiezone voor het jaar 2018 (347) een daling vastgesteld van 18,7% in vergelijking met het jaar 2017 (427). De aanwezigheid van de ANPR-camera’s in onze politiezone, alsook buurtpreventie zijn belangrijke elementen die bijdragen in onze strijd tegen inbraken
  • Er zijn 14% minder verkeersongevallen in onze politiezone. Dankzij de fusie kan er nog meer controle gebeuren wat de verkeersveiligheid verhoogt. Naast controles wordt er door onze politiezone ook aan preventie gedaan door onder meer het levend verkeerspark, het fiets- en voetgangersexamen, het opleiden van gemachtigde opzichters en het geven van verkeerslessen.
  • Het fenomeen van drugs binnen onze politiezone wordt nauw opgevolgd door het team drugs binnen onze recherchedienst. Er wordt voornamelijk gewerkt op het ontmantelen van cannabisplantages en onderscheppen van Nederlandse drugsrunners van cocaïne en heroïne. Er werden reeds zeer positieve resultaten behaald inzake deze materie.

Ondertussen wordt er reeds druk gewerkt aan een nieuw zonaal veiligheidsplan voor de volgende beleidscyclus van 2020 tot en met 2025. Ook de resultaten van de bevolkingsbevraging in 2018 zullen verwerkt worden zodat de verwachtingen van de burgers mee in rekening worden gebracht. Op deze manier speelt onze politiezone direct in op de veranderende noden die er zijn in onze lokale samenleving.