Openingsuren & contact

Zorgverzekering

De zorgverzekering is een verplichte verzekering voor wie in Vlaanderen woont. Zwaar zorgbehoevende personen die thuis worden verzorgd en bewoners van woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen van de zorgverzekering een tegemoetkoming verkrijgen voor niet-medische kosten van momenteel 130 euro per maand.

Alle inwoners van Vlaanderen moeten zich, vanaf het jaar waarin zij 26 jaar worden, verplicht aansluiten bij een erkende zorgkas en een jaarlijkse bijdrage betalen van 25 euro (of 10 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet in het kader van de ziekteverzekering). Het OCMW Zoutleeuw is een plaatselijke agent van de Vlaamse Zorgkas, een erkende zorgkas die door de Vlaamse overheid werd opgericht.

Indien u problemen ondervindt bij de betaling van de jaarlijkse bijdrage, kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW Zoutleeuw. De maatschappelijk werker zal dan een onderzoek instellen naar uw financiële situatie. Het OCMW kan eventueel overgaan tot tenlasteneming van deze bijdrage.