Openingsuren & contact

Zwerfkatten

Wat zijn zwerfkatten?

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren, en nooit met mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk te socialiseren.

Voortplanting

Een poes kan 2 à 3 nesten per jaar krijgen, en elk nest telt gemiddeld 4 tot 6 kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten.
De asielen worden dan ook overstelpt met 'overtollige' kleine katjes. Een onhoudbare situatie!

Zwerfkatten zorgen voor overlast en bedreigen de gezondheid

Zwerfpoezen doen hun behoefte in zandbakken, in tuinen, krabben vuilniszakken open, ... Dit alles gaat gepaard met milieuhinder en bezorgdheid omtrent volksgezondheid.
Hoe langer gewacht wordt om het zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier aan te pakken, hoe meer zwerfkatten er zullen bijkomen, en hoe meer het de stad uiteindelijk zal kosten.

Sterilisatie/castratie

Sterilisatie/castratie is dan ook de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan!

Campagne

De stad Zoutleeuw heeft een overeenkomst afgesloten met het dierenasiel van Sint-Truiden, vzw Dierenvrienden, i.v.m. de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke en effectieve manier beheersbaar te maken. De methode is: vangen, steriel maken en terugplaatsen.

Hoe zwerfkatten melden?

Geef uw naam, adres, telefoonnummer en het vermoedelijk aantal zwerfkatten dat dient gesteriliseerd/gecastreerd te worden door aan de milieudienst. De milieudienst maakt op haar beurt de gegevens over aan het asiel en het asiel staat in voor het vangen, steriliseren, revalideren en terugplaatsen van de zwerfkatten. Alles zal op een diervriendelijke manier gebeuren.

Opgelet!

Alle meldingen dienen te gebeuren via de milieudienst. Rechtstreekse meldingen aan de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden zullen niet behandeld worden.

Om misbruiken van het sterilisatieproject te voorkomen heeft de vzw Dierenvrienden het recht om meldingen te weigeren. Deze misbruiken zullen ook doorgegeven worden aan de milieudienst.

Tamme katten zullen bovendien niet terug uitgezet worden, maar opgenomen worden in het dierenasiel om zo te herplaatsen.